Anunturi

                                                                                                                                                            75 / 02.09.2021

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Ungureanu Florin Alin, reprezentant al SC UNGUREANU BUSINESS GOLD – SRL, cu sediul în Str. Calea Romanului, nr.9, sat Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, jud. Neamț anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire service auto”, propus a fi amplasat în sat Ghigoiești, com.Ștefan cel Mare, jud. Neamț. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Neamț din Piatra Neamț, P-ța 22 Decembrie nr.5 în zilele de luni - joi, între orele 8,00 - 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro. Titular: SC UNGUREANU BUSINESS GOLD – SRL Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

02.09.2021

Inchide